För hyresgäster

För hyresgäster

Välkommen till Dockstabo

 

Som vår hyresgäst ska du kunna trivas och känna dig trygg i ditt hem. Du ska också kunna vara säker på att vi alltid är engagerade i ditt boende. Vi strävar efter att hela tiden bli bättre och smartare, och genom att ha en aktiv dialog med dig kan vi tillsammans skapa ett ännu bättre boende.

 

Det är hyreslagen som reglerar de rättigheter och skyldigheter som gäller för dig som hyresgäst och för oss som hyresvärd. Nedan har vi listat några av dom allra viktigaste punkterna för att vi ska trivas ihop

 

Som hyresgäst hos oss har du rätt till:

Snabb och professionell service.

Trygghet och kvalitet i boendet.

God miljö inomhus och utomhus.

Åtgärder av fel som uppstår i boendet inom rimlig tid.

 

Dina skyldigheter som hyresgäst hos oss:

Betala hyran i tid.

Vårda och sköt om din lägenhet.

Stör inte dina grannar.

Följ de regler och föreskrifter vi har.

Anmäl fel och ohyra till oss så snart som möjligt.

 

Bra och viktigt att veta

 

I din lägenhet är det du som ser till att….

…ha en hemförsäkring.

…att byta glödlampor, lysrör och säkringar.

…göra rent golvbrunn i badrummet.

…felanmäla vattenkranar som droppar eller toaletter som rinner.

…rensa vattenlås i badrum och kök, fungerar inte det ska du göra en felanmälan.

…rensa golvbrunn vid stopp, fungerar inte det ska du göra en felanmälan

…städa tvättstugan efter att du har använt den.

…vårda och skotta balkong/uteplats, egen entré och fordonsplats.

…småreparationer som att skruva fast en lös skruv eller liknande utför du själv.

 

Hyra och betalning

Hyran betalas i förskott och senast den sista vardagen i varje månad.

Obetald hyra innebär att inkassokrav skickas ut, vilket innebär extra kostnader för dig. Försenad eller obetald hyra kan leda till uppsägning av avtalet och det kan även påverka dina möjligheter att få annan bostad.

 

All information du behöver för att betala din hyr finns på hyresavin som läggs i din postlåda.

 

Uppsägningstid

Du har tre månaders uppsägningstid, vilket innebär att ditt hyresavtal upphör tidigast att gälla vid det månadsskifte som infaller tre kalendermånader efter din uppsägning. Exempel: Om du har tänkt flytta 30 april så måste vi ha din uppsägning senast den 31 januari.

 

Störningar i boendet

Det finns olika saker som kan upplevas som störande.  Det är inte alltid som dina grannarna vet själva att de stör. Därför uppskattas det ofta att man som granne vänligt säger till innan man kontaktar hyresvärden. Sunt förnuft, omtanke och hänsyn till sina medmänniskor kommer man långt med!

 

Störningar såsom oväsen genom att spela hög musik, ha hög volym på TVn eller gapa och skrika är inte tillåtet. Tänk på att dina besökare eller du själv visar hänsyn till grannarna även i trapphuset. Skall du ha fest meddelar du grannarna i förväg, vilket oftast förebygger irritation. Det innebär däremot inte att det är ok att störa grannarna obegränsat.

 

Vet du med dig att du stört grannarna bör du själv ta kontakt med dem och be om ursäkt. Du skapar då en bra relation till dem och de uppfattar dig troligen som en bra granne, förutsatt att det inte blir fortsatta störningar.

 

Som förälder har du ansvar att förklara för dina ungdomar vad det innebär att bo i lägenhet och ta hänsyn till sina grannar.

 

Uppfattar du att det är bråk i en grannlägenhet ringer du polisen. Det är mycket viktigt att du gör det eftersom det kan innebära att du hjälper någon som far illa.

 

Hemförsäkring

Du måste ha en egen hemförsäkring. Den skyddar dig om det händer det som inte får hända, brand, inbrott, vattenskada, olyckshändelse – listan kan göras längre. Hemförsäkringen gäller dig och din familj. Den omfattar bl a lös egendom. Är du utan försäkring när något händer kan det innebära kostnader som du får betala av på flera år framåt. Dockstabo AB har försäkring för fastigheten och inventarier som hör till fastigheten, alltså inte din lösa egendom.

 

Husdjur

Ylande husdjur får inte störa omkringboende. Djur får heller inte rastas eller vistas utan tillsyn i området. Naturligtvis plockar man upp efter sitt djur om de uträttar sina behov! Hundar och katter hålls kopplade utanför lägenheten.

 

Trapphus

Ett trevligt trapphus ger ett första gott intryck för dina besökare. Hjälp därför gärna till att hålla trapphuset rent och snyggt. Det är inte tillåtet att ställa cyklar, barnvagnar eller annat som hindrar framkomligheten i trapphuset. Det är viktigt att utryckningspersonal från ambulans och brandkår kan komma fram i trapphuset vid utryckning. Rökning är också förbjuden i trapphusen.

 

Tvättstuga

En ren och fräsch tvättstuga förenklar allas vardag och skapar bra grannsämja. Därför kan det vara bra att gå igenom några punkter när du är klar med din tvätt.

 

- Torka av de maskiner du använt, gör rent tvättmaskinens tvätt- och sköljmedelsfack.

- Gör rent torktumlarfiltret från ludd och damm.

- Sopa och våttorka golvet.

- Ta bort din tvätt ur maskinerna efter avslutat tvättpass.

- Håll tvättiden.

- Lämna alltid tvättstugan såsom du själv vill finna den.

 

Lägenhetsförråd

Se till att du har ett godkänt lås på ditt förråd och titta gärna till förrådet med jämna mellanrum. Om du har ditt förråd i källaren, tänk på att inte ställa dina saker direkt på golvet eftersom golv i källare ofta blir fuktiga.

 

Viktigt! Av säkerhetsskäl får du inte förvara motorfordon eller brandfarliga ämnen i förrådet.

 

Rökning

Du får inte röka i entréer, trapphus, hissar, tvättstugor, torkrum eller i andra gemensamma utrymmen i våra hus.

 

Diskmaskin/Tvättmaskin

Du får inte själv utföra el- eller vatteninstallationer i lägenheten. Kontakta alltid din bovärd för råd om hur du ska gå tillväga för att få till exempel diskmaskin, tvättmaskin eller köksfläkt inkopplad.

 

Balkongen

På balkongen är tillåtet att grilla med el grill samt ha blomlådor på insidan av räcket på sin balkong.

 

Värme/Kyla

Dockstabo AB har en värmepolicy och följer de regler och rekommendationer för inomhustemperatur som ställs enligt Boverkets byggregler och Socialstyrelsens författningssamlings allmänna råd. Utifrån dessa regler, har Dockstabo AB bestämt att inomhustemperaturen i lägenheter och lokaler skall vara 21 grader, +/- 0,5 grad. Detta har visat sig vara en temperatur som de flesta människor trivs med. För att temperaturen i din bostad ska vara 21 grader, kan det emellanåt vara bra att se över vissa saker för att hindra värmen från att försvinna ut i tomma intet. Här kommer därför några smarta värme- och energitips:

 

Om du ställer stora möbler eller har långa gardiner framför dina element kan värmen inte komma ut i rummet. Det behövs minst 40 cm fri yta framför ett element för att det ska fungera rätt.

 

Om du vill få in frisk luft i lägenheten kan du vädra med tvärdrag i några minuter. Då byts luften ut, utan att rummet blir kallt. Om du däremot vädrar för att få det svalare i ditt hem, är det bättre att sänka värmen på elementen.

 

Om du stänger vädringsluckor och ventiler i din lägenhet slutar luftväxlingen att fungera, samtidigt som halten av skadliga ämnen i luften stiger. Låt istället ventilationen få röra sig fritt så får du en fungerande och hälsosam cirkulation av luft i din bostad.